Working together

Sociale innovatie, een vergeten thema

Veel bedrijven investeren in technologische innovatie, als digitale dossiers en innovatieve systemen. Zelfs de beveiligingssystemen zijn up to date door het gebruik van een mistgenerator. Veel bedrijven denken hierdoor dat ze goed op weg zijn. Helaas vergeten zij dat er ook een trend is op het gebied van sociale innovatie. Alle kustmatige intelligentie en nieuwe verdienmodellen leiden ook tot de noodzaak om nieuwe leiderschapsstijlen te hanteren. Ook het samenwerken wordt anders. Hier wordt helaas nog weinig tijd en geld in besteed. Om successen te behalen in de huidige markt, zal er dus een andere werkwijze gehanteerd moeten worden.

Microklimaat

Uit het onderzoek is gebleken dat 25% van het innovatiesucces in Nederland bepaald wordt door R&D-investeringen. Dit tegenover 75% succes dat wordt behaald door sociale innovatie. Succesvolle bedrijven weten dat je een werknemer niet in een perfect hokje kunt stoppen. Het is belangrijk dat je personeel iets durft te zeggen. Mensen moeten hun nek durven uit te steken en met ideeën durven te komen. Waardering is ook een belangrijk aspect, waardoor je jouw medewerkers gemotiveerd houdt. Nieuwe collega’s moeten de kans en vrijheid krijgen om te leren van anderen. Inspiratie delen en het bespreken van trends hoort hier ook bij.

Het effect

Door werknemers actief te betrekken bij de beleidsvoering zal de betrokkenheid stijgen. De wil om je in te zetten voor organisatie wordt groter. Werknemers zullen hun werk leuker gaan vinden, aangezien ze invloed hebben op het beleid. Zij zullen zich meer gaan herkennen in de missie en visie van de organisatie. Dit heeft een positief effect op de effectiviteit van het personeel en resulteert tevens in een verhoogde productiviteit. De band en het wederzijds vertrouwen tussen het management en de medewerkers zal ook groeien. Gezamenlijk werkt men aan de rooskleurige toekomst van de organisatie.

Hoe pas je het toe?

Allereerst is eerlijke en open communicatie het állerbelangrijkst. Geef goed aan wat je wel en niet kan en mag vertellen met je werknemers. Zorg voor cross-functionele samenwerkingen in teams. Laat verschillende afdelingen met elkaar praten. Het is ook goed om werknemers te laten leren van eigen fouten en vervolgens hen zelf een oplossing te laten vinden. Daarnaast is verwachtingsmanagement en duidelijke afbakening essentieel. Het is belangrijk dat er echt wat gedaan wordt met de ideeën en input van het personeel. Anders bestaat de kans op onvrede. Het oude leidinggeven werkt niet meer. Probeer dit dus vooral niet toe te passen. Dit zal ongetwijfeld averechts werken.